Novinkou poslední doby jsou tzn. ohňostroje na jedno odpálení (pyroboxy), které jsou výhodné zejména při nižších rozpočtech. Klient si takový box dokáže zapálit sám, bez nutnosti vlastnit průkaz odpalovače ohňostrojů, tudíž se mu cena takového ohňostroje může velmi snížit.

Pyrobox je ohňostroj, kde jsou dané výrobky propojeny tak, aby postupně stříleli jeden za druhým. Cena pyroboxu je přímo úměrná délce ohňostroje, příp použitým efektům.

Pyrobox může mít 100 ale i 400 ran. Více informací příp. přesnou kalkulaci Vám sdělíme po telefonu (+420 604 757 834)